partlycloudy
30°C
29°C
24°C
18 September 2014

Debate rages as William Mangion song left out of Xarabank programme

 - Saturday, 11 May 2013, 18:32
Update 1

 

A debate is raging on Facebook after William Mangion’s song that represented Malta in the Eurovision song contest in 1993 was left out of the rundown of previous Malta participations during Friday’s Xarabank programme.

William Mangion was in the news in the run-up to the election as he took part in the Nationalist Party campaign in 2008 and in the Labour Party one in 2013.

The debate on Facebook was sparked by Labour’s Cyrus Engerer – who is now the government’s consultant on EU funds – who noted the missing song and posted about it.

William Mangion represented Malta at the Eurovision song contest in 1993 with the song This Time. But this participation was left out during Friday’s Xarabank which was dedicated to this year’s representative, Gianluca.

Some people who commented hinted at a possible political discrimination, while others replied that it must have been a genuine mistake.

Xarabank producer and presenter Peppi Azzopardi joined in the debate saying it was just an oversight, saying there were no ulterior motives that William Mangion was missing from the list. He said that William Mangion will be invited to appear live in the next edition.

Contacted by The Malta Independent online, Mr Azzopardi said that Willie Mangion had accepted to take part in next week’s programme.

He explained that each year the Xarabank team adds the previous year’s clip to all the other songs that represented Malta. Last year, Mr Mangion’s clip was removed from the whole lot because Mr Mangion himself was special guest and sang the song as a surprise for Kurt Calleja (last year’s representative).

What happened this year was that Mr Mangion’s clip was inadvertently not added back to the whole lot. It is an unfortunate incident, but one which had no ulterior motives. It is a pity that this mishap was blown out of proportion. Xarabank has never been found guilty of any discrimination in its 15 years of existence, he added.

19 comments

Post Comment
Brian Ellul says:
16 May 2013 21:11

Ara veru trid tkun laburist biex tinhela f'dawn il-hmerijiet! Mhuc ahjar tiffukhaw fil-hmerijiet li qeghdin taghmlu!

Eddy mela ergajt stenbaht? mhux ahjar terga tkompli torqod u ma tifqaniex bil-hmerijiet tieghek?

Post Reply

Tonio Delia says:
14 May 2013 08:47

peppi u shabu tal pn ghadhom qed jistmaw lill poplu malti ta .....cuc .

Post Reply

Diane Vella says:
17 May 2013 19:17

Sur tonio dellia nahseb li kieku segwejt kont tirrejalizza li bhas soltu, u bhal hafna laburisti, qed tparla qabel am smajt xgara!

Peppi spjega kif is-sena l-ohra William kien mistieden live ikanta allura tnehhiet id-diska minn line-up, bi zbal din is-sena ziedu ta kurt u ma regawx ziedu ta William ghax kien minghalihom li kola qghedin hemm u ma iccekjawx.

Nahseb li ijja spjegazzjoni logika u ragunata ta zball uman...ovvjament inti laqnqas biss kont smajta din l-ispjegazzjoni u trid tmaqdar lill peppi ghax rpegudikat kontrieh mis-super one.

Kevin Zammit
St.Venera

Post Reply

Joseph Gaffarena says:
11 May 2013 17:34

Jahasra fiex inhu mohhu engerer. mhux ahjar jara x se naghmlu b dan il fenominu li se jeqred l ekonomija u il kultura taghna.
Il bierah reggu dahlu 83 immigrant illegali.Mhux ahjar jara issibx xi soluzjoni ghall din ilmewga qerrieda li qeda tikber b numru essegerat.

Post Reply

godwin scerri says:
11 May 2013 17:31

mistake, by peppi, you must be jokeing.

Post Reply

Peter Grech says:
11 May 2013 17:12

This Time nesewh

Post Reply

Vincent Williams says:
11 May 2013 16:58

@ Victor Borg

WE were kept for years on PBS by GonziPN because it was in the political interest of the PN.  Ask John Dalli, F. Debono, J. Mugliett, J. Pullicino Orlando, R. Musumeci and many more ex-PN sympathisers and they will confirm that.

Post Reply

Mark Farrugia says:
11 May 2013 17:35

Vera A Bezz kien hemm kantanti li huma laburisti u gabuhom. Imma ghaliex lilu? Tghid din bhal filmat tal-ahbarijiet tal-PBS meta John Bundy kien ser jipprezenta t-tshirt lil Prim Ministru qatghuh biex ma jigix jidher!!!!

Post Reply

G Tonna says:
11 May 2013 16:21

Ha ha ha......tajba Willie....ma tistax tigik wahda tajba miskin.
Ghax ma taghmilx song ohra ghal Joseph forsi jaghmlek xi haga.

Post Reply

A Bezz says:
11 May 2013 14:29

What a storm in a teacup!!  There are other singers who align themselves with the PL who were there ... so it's an OBVIOUS oversight!!  The paranoia is incredible!

Post Reply

Victor Borg says:
11 May 2013 13:45

Eddy din mhix xi skuza biex isehh dak li nghad li WE jittajru mill PBS!!!!

Post Reply

Vincent Williams says:
11 May 2013 13:11

@ Victor Borg

That's it...... 'Flimkien Kollox HU Possibbli' even to change the marks 3 times of a public exam for the Gov. employees which was done in January 2013 under GonziPN!!

So according to your argument all those ex-PN MPs (Michael Falzon, G. Hyzler, F. Portelli and so on) who were selected to be part of various boards by the PL Gov. Are all part of the Labour Party!!!!!

NO WONDER THAN THAT GONZIPN WAS CRASHED BY 37,000 VOTES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Post Reply

Aristide Galea says:
11 May 2013 13:08

J'alla verament kien kas ta' zball ġenwin, għallhekk ser nagħti il-benefiċċju tad-dubju lill-Peppi Azzopardi,izda nispera li zbalji bħall dawn li jistgħu joħolqu dizgwid għall xejn, ma jirrepetux ruħhom.Jien nemmen li ma għandha issir discriminazzjoni qatt u lejn ħadd,hu x'inhu it-twemmin politiku jew reliġjuz tiegħu.

Post Reply

Eddy Priviteera says:
11 May 2013 12:32

Victor: Tiftakar lil Lawrence Gonzi jghid : " XEJN MA JSIR B'KUMBINAZZJONI " ???

Post Reply

Peter Grech says:
11 May 2013 19:28

Eddy tiftakar lil Joseph Muscat jghid biex nimitaw lil Cipru, li l-Ekonomija stagnata, li Alla hares nidhlu fl-Ewropa u issa laghaq kollox jew insejt ? Rajtha l-intervista mal-BBC, x'diffenza diskorshu issa? Dazgur, issa rbahtu l-elezzjoni u l-poplu hadha l-lixka.

Post Reply

Ramon Garcia says:
11 May 2013 12:15

Cyrus Engerer tried to stir a hornet`s nest over nothing it seems.

Post Reply

GL Sammut says:
11 May 2013 14:59

Cyrus Engerer, anything for for a little bit of publicity. Sometimes they say  even bad publicity is good. Must be a senior moment eh Peppi?

Post Reply

Victor Borg says:
11 May 2013 11:42

U ejja Willie issa Joseph jahseb fik bhal ma haseb fi shabek kollha. Kuf inhi Taghna Lkoll, Taghna Lkoll, Taghna Lkoll je je je!!!!!!

Post Reply

Neil Dent says:
11 May 2013 13:21

Imma kemm ghadek mohhok fihom lol Tal PN, Eddie!

IRBAHTUHA! Ghadek ma drajtx, possibli?

Post Reply

Post Comment